PROJEKT - NIKOTINO

ÚČEL  SPOLKU  PRESS PHOTO z.s.

Účelem spolku je propagace, popularizace, prezentace, produkce, organizace, tvorba, realizace a podpora aktivit projektů v oblasti fotografického a grafického umění, tištěných a digitálních publikací, kultury, reklamy, společenských akcí, historie, výtvarného,  hudebního, filmového umění, sportovních aktivit, marketingových aktivit, konzultačních aktivit a vzdělávacích aktivit.