CZECH NATUR PHOTO

Czech Nature Photo představuje a hodnotí nejlepší snímky živé přírody českých a slovenských autorů. Do čtvrtého ročníku soutěže, která je určena jak profesionálním, tak pokročilým amatérským foto- grafům, se přihlásilo 229 autorů fotografií přírody.

Czech Nature Photo presents and rewards the best wildlife shots taken by Czech and Slovak photographers. A total of 229 contestants took part in the third annual wildlife competition for professional and advanced hobbyist photogra- phers.DĚTI MALUJÍ 

CZECH NATURE PHOTO