KURZ  PROFESIONÁLNÍ  FOTOREPORTÉR

*** připravujeme ***

TERMÍN  KURZU

                                                 září - listopad 2019  -  cena 15 000.- Kč

CÍL KURZU

 Fotografická reportáž je vizuální zpráva o konkrétní události, nebo zajímavém jevu. Cílem kurzu je zvládnutí základů novinářské fotografie a rozvoj tvůrčích schopností a pracovních dovedností posluchače. Obsahem seminární výuky je teoretické zvládnutí a rozpoznání jednotlivých typů reportážní fotografie, ukázky práce s foto a digitalní technikou a praktická cvičení posluchačů, která na sebe metodicky navazují. Důraz je kladen na obrazové vyjadřování a skladebné myšlení. Důležitými faktory výuky je etické vnímání a konání. Úspěšný absolvent by měl být schopen kreativně pracovat s obrazem, vytvářet s jeho pomocí srozumitelná sdělení a způsob své práce také obhájit.

ANOTACE

 Reportážní fotografie je nejen pouhým popisem dané situace, ale především definicí podstaty dané události fotografickými prostředky. Pochopení této podstaty, profesionální přístup k vytváření reportáží, zpracování a posuzování fotografií v médiích, využívání nabytých vědomostí v žurnalistické praxi jsou předmětem úspěšného studia účastníka kurzu PROFESIONÁLNÍ FOTOREPORTĚR.


FORMA STUDIA

 Teoretická a praktická výuka probíhá v učebně i v exteriéru. Další formou jsou práce řízené lektorem a samostatné praktické úkoly. 

OSNOVA  KURZU

1. Úvod                                                                                                                                             Úvodní diskuse - seznámení se systémem výuky v kurzu a tématy praktických cvičení.

2. Fototechnika - manipulace a obsluha                                                                               Fotoaparát, jeho funkce a složení. Druhy fotografických přístrojů. Fotografické příslušenství a jejich užití. Fotografování mobilním telefonem. (praktická ukázka)

3. Námět a kompozice zaběru                                                                                                     Základy obrazové kompozice, námětu v závislosti na jednotlivých žánrech zpracovávaných fotografických reportáží. Ukázky fotografií. (praktická cvičení)

4. Klasická reportážní fotografie                                                                                               Vytváření klasických reportážních fotografií, odlišnost námětů pro jednotlivá media - agentury, noviny, časopisy a internetová media. Ukázky klasické reportážní fotografie. (praktická cvičení)

5. Publicistická (dokumentární) fotografie                                                                                   Tvorba publicistické fotografie,  její uplatnění v mediích. Ukázky publicistické fotografie. (praktická cvičení)

6. Bulvární fotografie                                                                                                                       Smysl, náměty a zpracování bulvární fotografie. Jejich odlišnosti v porovnání s ostatními, typy reportážních fotografií. Ukázky bulvární fotografie. (praktická cvičení)

7. Fotoseriál                                                                                                                                       Záměr při zpracování fotografické reportáže formou fotoseriálu, jeho uplatnění v mediích, časopisech a knižní tvorbě. Ukázky fotoseriálové tvorby. (praktická cvičení)

8. Portrét                                                                                                                                         Zpracování portrétu v reportážní fotografii s ohledem na portrétovanou osobnost, atmosféru, vystižení výrazu, situace, momentu.  Ukázky portrétní fotografie. (praktická cvičení)

9. Fotografie z krizových oblastí                                                                                             Výjimečnost okamžiku, nestandardní přístupy k získávání informací a pořizování fotoreportáží s ohledem na nebezpečné prostředí. Ukázky fotografií pořízených v konfliktních situací.

10. Novinářská etika                                                                                                                         Etický a morální kodex v přístupu k pořizování fotoreportáží.

11. Zpracování fotografie                                                                                                               Základy zpracování digitální fotografie v PC, práce s programem Adobe photoshop a způsoby jech odesílání odběratelům.

12. Umění v reportážní fotografii - soutěže                                                                             Pořizování a výběr fotografií učených pro fotografické soutěže a jejich posuzování. (ukázky soutěžních fotografií Czech Press Photo)

LEKTOR  KURZU

Otto Ballon Mierny

 Narodil se 2. září 1961 ve Vsetíně. Po absolvování Střední průmyslové školy báňské v Ostravě, studoval dokumentární tvorbu na pražské FAMU. Poté dva roky působil v zahraniční redakci České televize jako dokumentarista. Od roku 1989 je členem mezinárodní federace novinářů Internacional Federation of Journalists. Od roku 1991 začal pracovat jako fotoreportér v tiskové agentuře ČTI, od roku 1994 do roku 2004 působil v České tiskové kanceláři. V letech 1995 a 1996 absolvoval Kurz speciální přípravy pro krizové situace v Trainning Command- Militery Academy Vyškov. Je dlouholetým členem odborné poroty fotosoutěže Brněnský sport v objektivu. Během své žurnalistické praxe zaznamenával cesty nejvyšších státních představitelů na zahraničních cestách a návštěvách. Více než 20 let zpracovával reportáže z oblastí válečných konfliktů a občanských nepokojů. Účastnil se jako fotoreportér vojenských misí Armády ČR ve Rwandě, Zaire, Srbsku, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, Albánii, Makedonii, Kuvajtu, a Iráku. Z těchto cest vznikly výstavy "100 fotografií dětí z Gomy" (z uprchlických táborů v zairské Gomě), "Písek v očích" (z činnosti 7. polní nemocnice v irácké Basře). Doprovázel humanitární konvoje Českého červeného kříže a Nadace člověk v tísni do obléhaného Sarajeva. Jeho fotografie z těchto cest a misí pravidelně zveřejňovaly nejen domácí, ale i zahraniční agentury Agence France Presse, Associated Press, Reuters News a domácí i zahraniční tištěná média Time, Washington Post, U.S. News, Le Figaro, Herald Tribune, The New York Times a jiné. Od roku 2004 žil rok a půl v Dominikánské republice, po návratu do České republiky se stal po dobu roku 2006 místopředsedou jihomoravské pobočky Syndikátu novinářů. V tomto roce začal externě vyučovat na reportážní fotografii na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 2006 do roku 2012 působil jako fotoreportér v brněnské redakci deníku MF Dnes. V tomto období se zaměřil na zpracovávání a zachycování reportáží z demonstrací extrémistických skupin. Je autorem projektu výstav portrétů významných lidí pod názvem OSOBNOSTI, který již čtvrtým rokem vystavuje portrétní fotografie v Křížové chodbě Magistrátu města Brna. Od prosince 2015 je členem správní rady obecně prospěšné společnosti Národní muzeum fotografie.